Skip to main content

Cymorth yn y gwaith

Mae ein gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith ar gael i'r rhai sydd eisoes wedi'u cyflogi ac sydd eisiau gwella'u sgiliau, gwella cyfleoedd gyrfa neu gynnal cyflogaeth. 

Mae ein gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith ar gael i'r rhai sydd eisoes wedi'u cyflogi ac sydd eisiau gwella'u sgiliau, gwella cyfleoedd gyrfa neu gynnal cyflogaeth. 

Mae modd i'r gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith roi'r cymorth canlynol: 

 • Mentora 1 wrth 1 sy'n addas i'ch anghenion 
 • Magu sgiliau a hyder 
 • Cynyddu eich sgiliau personol a'ch sgiliau trosglwyddadwy 
 • Ymgysylltu ag addysg a hyfforddiant 
 • Ennill cymwysterau a thrwyddedau 
 • Cynnal cyflogaeth 
 • Ehangu cyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa.

Mae modd derbyn cymorth os ydych chi: 

 • Wedi eich tangyflogi
  • Yn weithiwr â sgiliau sydd ddim yn cyd-fynd â gofynion ei swydd bresennol neu'r diwydiant
 • Yn weithiwr mewn perygl o gael ei ddiswyddo
 • Yn wynebu tlodi mewn gwaith.

Rhagor o wybodaeth: 

Ffôn: 01443 425761 

E-bost: gwaithasgiliau@rctcbc.gov.uk

Welsh Gov logo

 

Funded by UK Government logo

English - Powered by Levelling Up
Communities for work