Skip to main content

Gwirfoddoli, Lleoliadau Gwaith a Swyddi Gwag Lleol

Mae modd i Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr ein carfan ni eich cefnogi chi i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith, ac mae gan y swyddogion yma gysylltiadau â chyfleoedd gwaith cyfredol ym mhob sector.

Mae modd i'n carfanau gwybodus helpu gydag unrhyw gwestiynau a'ch helpu i ddod o hyd i gyngor, gwybodaeth a chyfleoedd. 

Bydd, Swyddogion Cyswllt Cyflogwyr yn ceisio cefnogi cyfleoedd lleol drwy gysylltu â rhaglenni cyflogaeth,boed hynny yn ystod adeg o ddileu swyddi neu pan fydd cyfleoedd yn codi o fewn busnesau, gan ddarparu cymorth i unigolion trwy amrywiaeth o gyfleoedd lles a datblygu.

Chymunedau am Waith a Mwy sy'n darparu'r cymorth yma.

CfW+ Logo band new