Skip to main content

Hyfforddiant

Hoffech chi ymgymryd â hyfforddiant, dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau newydd i'w rhoi ar eich CV?

Mae'r rhaglen hyfforddi Meddwl am Ddysgu newydd wedi ei lansio yn ddiweddar ac mae'n cynnwys llu o gyfleoedd achrededig ynghyd â rhai heb eu hachredu. Mae'r cyrsiau'n cael eu cynnal ar-lein ac wyneb yn wyneb. Bwriwch olwg ar y ddolen yma i weld ein hamserlen fwyaf diweddar. 

Hyfforddiant sy'n Berthnasol i Sector Benodol - Hyfforddiant achrededig gyda chysylltiadau â chyflogwyr a chyfweliadau wedi ichi gwblhau'r cwrs.

Mae hyn yn cynnwys:

Accredited traininng

Hyfforddiant achrededig  

  • Diogelwch Trac Personol
  • Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu
  • Cadw warws
  • Lletygarwch ac Arlwyo Gofal (Cartref / Preswyl)
  • SIA (Diogelwch/Stiwardio)
  • Canolfannau Galwadau/Gwaith Gweinyddol
  • Trafnidiaeth/Manwerthu
  • Peirianneg Sifil a Pheiriannau 

Sgiliau Allweddol   

Mae rhywbeth at ddant pawb, o Fathemateg syml i Saesneg hyd at hyfforddiant achrededig wedi’i ddarparu gan Wasanaeth Addysg i Oedolion RhCT.

Yn ogystal â'r rhaglenni hyfforddi, mae modd inni drefnu bod unigolion yn cymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddi a rhaglenni sy'n berthnasol i sectorau penodol os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer ein rhaglenni mentora.

Mae Cymunedau am Waith, Cymunedau am Waith a Mwy ac Ysbrydoli i Weithio yn darparu'r hyfforddiant.