Skip to main content

Buddion

I ddiolch i chi am weithio'n galed, dangos parodrwydd i ddysgu a dangos digon o angerdd, byddwch chi'n derbyn y canlynol:
  • Byddwch chi'n derbyn cyflog wrth i chi ddysgu
  • Byddwch chi'n rhan o'r cynllun buddion i staff, sy'n cynnwys: Aelodaeth Hamdden am Oes am bris gostyngol, buddion aelodaeth Undeb, prisiau gostyngol ar gyfer Vodafone, yn ogystal â cherdyn buddion i staff sy'n cynnwys nifer o arbedion mewn siopau, neu ym maes adloniant a bwyta allan
  • Mynediad i'n cynllun pensiwn
  • 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â Gwyliau Banc
  • Hyfforddiant mewnol
  • Cymorth Lles Ariannol
  • Cymorth gan yr adran Iechyd Galwedigaethol a Lles