Skip to main content

Gwybodaeth adeiladu

Mae’n ddyletswydd ar y Cyngor i ymchwilio i gwynion ynglŷn â niwsansau statudol. Bydd sŵn, llwch, a niwsansau eraill yn codi o waith adeiladu’n aml iawn. Os yw niwsansau o safleoedd adeiladu yn amharu arnoch chi, bydd un o’n Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn ymchwilio i’ch cŵyn. Os bydd angen, byddwn ni’n cyflwyno Hysybysiad Atal Niwsans i’r datblygwyr. Bydd hi’n ofynnol iddyn nhw, wedyn, newid y ffordd maen nhw’n gweithio.

Manylion cyswllt

Ffôn: 01443 425001
Ebost: LlygreddyrAmgylchedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk