Skip to main content

Triniaeth Rheoli Plâu - Adeiladau'r Awdurdod Lleol ac eiddo cymdeithasol gwag

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig gwasanaeth rheoli plâu effeithiol ar gyfer amrywiaeth o blâu mewn safleoedd sy'n eiddo i'r Awdurdod Lleol, eiddo tai cymdeithasol / rhent preifat gwag ac ardaloedd cymunedol mewn eiddo tai cymdeithasol / rhent preifat.

Nodwch: Dydy'r Cyngor ddim yn darparu Gwasanaeth Rheoli Plâu i safleoedd masnachol a busnesau ar hyn o bryd.

Costau a ffïoedd ar gyfer plâu y mae modd eu trin mewn safleoedd sy'n eiddo i'r Awdurdod Lleol

Pla

Lleoliad   y driniaeth

Nodiadau

Cyfanswm   gan gynnwys TAW

Llygod Ffrengig/Llygod 

Y tu mewn a thu allan i'r eiddo

Hyd at uchafswm o dri ymweliad

      £101.90

Chwilod duon, Chwain, Morgrug, Chwilod   Carped a Gwenyn

Y tu mewn i'r eiddo yn unig

Un driniaeth, ar wahân  i chwilod   duon a allai gymryd  uchafswm o dri ymweliad

     £54.00

Nodwch: .Oherwydd rhesymau amgylcheddol, fyddwn ni ddim   yn trin gwenyn y tu allan i'ch eiddo.

Gwenyn meirch

Y tu mewn a thu allan i'r eiddo

Un driniaeth

     £54.00

Costau a ffïoedd ar gyfer
plâu y mae modd eu trin mewn tai cymdeithasol gwag / eiddo rhent preifat a
mannau cymunedol mewn tai cymdeithasol / eiddo rhent preifat:

Pla

Lleoliad   y driniaeth

Nodiadau

Cyfanswm   gan gynnwys TAW

Llygod Ffrengig neu lygod

Y tu mewn a thu allan i'r eiddo

Hyd at uchafswm o dri ymweliad

 

£223.70

Chwilod duon, Chwain, Morgrug, Chwilod   Carped a Gwenyn

Y tu mewn i'r eiddo yn unig

Un driniaeth, ar wahân i chwilod duon a   allai gymryd  uchafswm o dri ymweliad

£109.80

Nodwch: Oherwydd rhesymau amgylcheddol, fyddwn ni ddim yn   trin gwenyn y tu allan i'ch eiddo.

Gwenyn meirch

Y tu mewn a thu allan i'r eiddo

Un driniaeth

£109.80

Beth sy'n digwydd ar ôl archebu triniaeth?

Nod y Cyngor yw cynnal ymweliadau rheoli plâu o fewn dau ddiwrnod gwaith. Byddwch chi'n derbyn galwad ffôn i drefnu dyddiad addas i ymweld â chi.

Bydd swyddog rheoli plâu y Cyngor yn ymweld â chi rhwng 9.00am a 4.00 pm ddydd Llun i ddydd Gwener. (Bydd yr ymweliadau un ai yn y bore neu'r prynhawn).

  

 

Canslo'ch apwyntiad.

Dim ond hyn a hyn o swyddogion sydd gyda ni a byddan nhw'n ceisio eu gorau glas i gadw at eu hapwyntiadau gyda chi - byddwn ni'n ddiolchgar pe gallech chi wneud yr un peth.

Os ydych chi'n methu â chadw at eich apwyntiad, rhowch wybod i ni drwy ffonio 01443 425001 cyn gynted ag y bo modd er mwyn trefnu apwyntiad addas arall.

Colli apwyntiad

Os byddwch chi'n colli apwyntiad rheoli plâu bydd cerdyn galw yn cael ei adael yn eich eiddo. Os ydy'ch triniaeth yn cynnwys mwy nag un ymweliad, bydd hyn yn cyfrif fel un o'ch ymweliadau. Os ydych chi'n colli dau ymweliad, bydd eich triniaeth yn cael ei ganslo a bydd raid i chi dalu am driniaeth arall, yn ôl y costau uchod.

Ar gyfer ymweliadau trin llygod mawr, llygod bach a chwilod duon, mae uchafswm o dri ymweliad. Bydd colli unrhyw apwyntiad sydd wedi'i drefnu ymlaen llaw yn cyfrif fel ymweliad.

Ad-daliadau

Mae modd ichi ganslo a chael ad-daliad llawn drwy ffonio 01443 425001 cyn ymweliad y Swyddog Rheoli Plâu. Os yw Swyddog Rheoli Plâu yn dod i'ch eiddo yn dilyn apwyntiad sydd wedi'i drefnu ymlaen llaw, yna does dim modd cael ad-daliad.

Tudalennau Perthnasol