Skip to main content

Rhoddion

Mae cymunedau ledled Rhondda Cynon Taf wedi dod at ei gilydd i gynnig eu cefnogaeth i bobl Wcrain - boed hynny drwy feddwl amdanyn nhw, gweddïo drostyn nhw neu roi arian, bwyd ac eitemau hanfodol eraill i'w helpu nhw.

Diolch i holl drigolion a chymunedau Rhondda Cynon Taf am eu haelioni a'u cefnogaeth barhaus. 

Mae rhagor o wybodaeth isod am sefydliadau sy'n derbyn rhoddion ariannol: