Skip to main content

Profi, Olrhain a Diogelu

Os oes gennych chi symptomau o'r Coronafeirws, Dylai i chi hunan-ynysu gartref a chael prawf cyn gynted â phosibl. Bydd galwadau gan Staff Olrhain Cysylltiadau yn dod o rif 02921 961133 a negeseuon testun o rif 07775 106684.
Mynnwch brawf os ydych chi'n teimlo'n sâl

Gwybodaeth am Olrhain Cysylltiadau

Canllawiau Hunan-ynysu

Cymorth Ariannol ar gyfer hunan-ynysu

Ap COVID-19 am ddim y GIG