Skip to main content

Hysbysiadau Lleol/Cau Safleoedd yn Rhondda Cynon Taf – COVID-19

Mae carfan Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd y Cyngor yn parhau i fonitro a gweithredu lle bo angen i sicrhau bod POB busnes ac adeilad yn cydymffurfio â rheoliadau COVID-19 (Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020). Mae hyn yn cynnwys ymweliadau wythnosol arferol sy'n ychwanegol i'r rheiny y tynnir sylw at y ffaith eu bod nhw wedi methu â chadw at reoliadau COVID-19. 

Ar hyn o bryd mae'r garfan Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd yn cynnal nifer fawr o ymweliadau arolygu mwy manwl â safleoedd ledled y Fwrdeistref Sirol, ac roedd y mwyafrif helaeth o'r busnesau yma'n gweithredu'n llwyddiannus ac yn ddiogel, yn unol â chanllawiau COVID-19.

Hysbysiadau Lleol/Cau Safleoedd yn Rhondda Cynon Taf

O dan y Rheoliadau yma (Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) 2020), mae'r Cyngor wedi cyflwyno'r hysbysiadau canlynol ar y safle isod (GWYRDD – yn cydymffurfio â Rheoliadau COVID-19, OREN – angen gwella, COCH – wedi cau oherwydd diffyg cydymffurfio parhaus)

Mae Hysbysiadau Cau (COCH) wedi'u cyflwyno i'r cwmnïau canlynol ar draws Rhondda Cynon Taf yn dilyn methiannau parhaus â chydymffurfio â rheoliadau COVID-19, gan gynnwys peidio â rheoli pellter cymdeithasol a diffyg hylif glanhau a hylif diheintio'r dwylo, yn eu plith.

Bydd gyda'r busnesau yma 168 a wr i roi'n iawn y materion y tynnwyd eu sylw nhw atyn nhw neu bydd camau gorfodi pellach yn cael eu hystyried, gan gynnwys yr opsiwn i gyflwyno hysbysiadau cau pellach.

Improvement Notices (ORANGE) have been served on the following premises across Rhondda Cynon Taf following a number of failures to comply with COVID-19 regulations, these may include, but are not limited to, lack of regulation of social distancing and provision of hand and cleaning sanitiser.

Bydd gyda'r busnesau yma 48 awr i roi'n iawn y materion y tynnwyd eu sylw nhw atyn nhw neu bydd camau gorfodi pellach yn cael eu hystyried, gan gynnwys yr opsiwn i gyflwyno hysbysiadau cau.

Mae Hysbysiadau Terfynu (GWYRDD) bellach wedi'u cyflwyno i'r cwmnïau canlynol oherwydd barnwyd eu bod nhw'n cydymffurfio'n llawn â rheoliadau COVID-19 ar adeg yr ymweliad dilynol, ac maen nhw wedi gwneud yr addasiadau angenrheidiol oedd eu hangen:
 • Scotts Barbershop 19a Margaret Street Abercynon
 • Lifestyle Express, Central Square, Pontypridd
 • Blades of Glory, Dunraven Street, Tonypandy
 • Route 66, Whitcombe Street, Aberdare
 • Blackout Barbers, Llanharan
 • Upper Cuts, Station Street, Porth
 • Yusif’s, Hannah Street, Porth
 • Iceland Stores, Tonypandy
 • Jimmy’s Barber Shop, Treorchy
 • Dean Price Barbers, Pontyclun
 • Dean Price Barbers Talbot Green
 • 3S Convenience Store, Treforest
 • Blackout Barbers, Llanharan
 • The Bridgend Inn, Aberdare
 • Pontygwaith Non-political club, Pontygwaith
 • The Welsh Harp, Aberdare
 • New Inn, Rhigos
 • Llanharan Conservative Club
 • Route 66
 • Clydach Vale Hotel
 • Brownys Bar
 • Hair by Infinity
 • Vision Hair and Beauty
 • KM Top Barbers
 • The Lamb Inn, Hirwaun
 • Geeza Mens Hair Design, Bridge Street, Pontypridd
 • Rhian’s Hair House, Abercwmboi
 • MA Barbers, Aberdare
 • City Barbers, Aberdare
 • Abi Joe Hair
 • Diamond Fadez
 • Istanbul Barber
 • Lost Boys Club
 • The Aberdare Hotel
 • Oz Barbers
 • Zeus Barbers, Penygraig
 • Frames Snooker & Pool Club
 • Colliers Arms
 • Salim Cuts, High Street, Ferndale
 • Route 66 Hair Salon, Llantwit Fardre
 • Bute Arms
 • Coed Ely Constitutional Club
 • Beddau RFC
 • Top Hand Barbers
 • Llantrisant RFC
 • Best Cutz, Tonyrefail 
 • CONX Barbers Dinas
 • Ferndale Labour Club
 • Glamouricious Hair & Beauty, Park Street, Treforest
 • Fagin’s, Church Village
 • Coronation Con Club, Ton Pentre
 • Tynewydd Hotel, Treherbert
 • Salm Cuts
 • House of Hair
 • Cut Loose Hairdressers, Penrhiwceiber
 • Players Bar, Broadway, Pontypridd
 • Porth Snooker Club
 • Billa’s Italian Restaurant, 53-54 Cardiff Street, Aberdare
 • Scott’s Hotel and Restaurant, Llantwit Fardre, Pontypridd
 • Griffin Inn, Hendreforgan
 • Baglan Hotel, Treherbert
 • Navigation House, The Basin, Abercynon
 • Athletes Kitchen
 • Cefnpennar Inn, Mt Ash
 • Carne Park Hotel, Abercynon
 • Cwm Farm Shop, Treorchy
 • Lazarou Hairdressers, Pontypridd
 • White Hill, Brynna
 • The Plough Inn, Aberaman
 • Rhydyfelin Non Polital Club, Rhydyfelin
 • The Stag Hotel, Treorchy
 • The Legion, Gilfach Goch
 • Rhondda Golf Club
 • Dragon Hand Car Wash, Cardiff Road, Taffs Well
 • Rockstar Barbers Scimitar Court 28C Cardiff Road Taffs Well
 • Lazarou Barbers, Market Street, Pontypridd
 • Londis Stores, Duke Street, Aberdare   
 • Llanharan Hand Car Wash, LLanharan
 • Lidl Aberdare  
 • Tylorstown Convenience Store, Tylorstown
 • The Food Warehouse
 • Poundland,Talbot Green
 • Aldi Stores - Upperboat 
 • MNS Spar KIS Stores Abercynon 
 • Cwmdare Stores Ltd, Aberdare 
 • Poundland Pontypridd 
 • B&M Pontypridd 
 • B&M Aberdare 
 • Lidl, Treorchy 
 • Tesco - Green Park, Talbot Green, Pontyclun
 • Cafe 111, 111 Dunraven street Tonypandy
 • The Red Lounge, Treforest 
 • The Prince of Wales, Aberdare
 • Authentic Eight, Penrhiwceiber 
 • Down town Barbers, Pontypridd 
 • King Cutz, Broadway, Pontypridd 
 • Prince of Wales, Treorchy 
 • Gelli and Ystrad Comrades Club, Gelli Road 
 • The White Dragon, Treorchy 
 • Parc Hotel, Treorchy 
 • Thomastown social club, Tonyrefail
 • The Three horse, Porth 
 • Boars Head Hotel, Porth 
 • Queen Victoria, Cwmbach 
 • The Tynte Hotel, Abercynon 
 • The Rock, Aberaman 
 • Kath's Barbers, Mountain Ash 
 • Treforest Football Club, Treforest
 • The Pipework Bar, Pontyclun 
 • Haveli Indian Restaurant, Pontyclun
 • The Celtic Club, Pontypridd 
 • Xtreme Gym, Pontygwaith 
 • Rhydyfelin Sports Bar, Rhydyfelin
 • Grand Slam Grills, Mountain Ash 
 • Gareth Owen Rees Ltd, Aberdare 
 • The New INN, Tonpentre 
 • The Bush Hotel, Clydach, Tonypandy 
 • Prince of Wales - Treorchy
 • The Legion, Gilfach Goch 
 • M A Barbers - Aberdare 
 • River Hair Company. Taffs well
 • Scott's Barbershop, Abercynon
 • Golden Scissors Barbers, Aberdare
 • Blades of Gold, Tonypandy 
 • Back and Sides, Talbot Road, Talbot 
 • Infinity Fitness - Ferndale
 • One Inspiration Hair Beauty and Nail Centre, Aberdare
 • The Village Hair Co, Aberaman
 • Sam Webb Barbers, Llanharan
 • The Barbershop, Treforest  
 • The Mini Market, Mountain Ash
 • The Bush INN, Aberdare
 • Best Cutz, Tonyrefail 
 • The Whitcombe, Aberdare 
 • The Gloster Arms, Aberdare 
 • The Cambrian, Aberdare
 • The White Dragon, Treorchy
 • The Caffeine, Penygraig
 • Geeza, Pontypridd
 • KM, Pontypridd

Os ydych chi wedi ymweld ag unrhyw rai o'r lleoliadau wedi'u rhestru uchod ac rydych chi'n arddangos symptomau, cynghorwn ni chi i:

Dyma atgoffa'r cyhoedd bod y Rheoliadau ar waith i'w diogelu. Os ydyn nhw o'r farn bod busnes, ardal neu safle ddim yn cydymffurfio, ddylen nhw ddim ymuno â'r gweithgaredd na chymryd rhan ynddo. Mae'n gyfrifoldeb arnon ni i gyd i reoli'r feirws rhag lledaenu a helpu i gadw Cymru'n ddiogel.  

Yn rhan o'r gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu, dyma atgoffa trigolion hefyd os oes gyda nhw symptomau  a'u bod yn cael canlyniad prawf positif, dylen nhw hunanynysu ac aros gartref am o leiaf 10 diwrnod. Dylai unrhyw un maen nhw wedi dod i gysylltiad ag ef hunanynysu am 10 diwrnod hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo'n iawn neu'n cael prawf negyddol.