Skip to main content

Cyngor i ddefnyddwyr

Mae cyngor i ddefnyddwyr yn cael ei ddarparu gan y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth sydd yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim, ar faterion defnyddwyr.

Mae cyngor ar gael ar y canlynol:

  • nwyddau sy'n ddiffygiol, sydd ddim yn addas at eu diben, neu sydd wedi cael eu disgrifio'n anghywir
  • gwasanaethau sydd ddim wedi cael eu cynnal gyda gofal rhesymol ac o fewn amser rhesymol neu am bris derbyniol
  • beth ddylech chi'i wneud os ydych chi o'r farn eich bod chi wedi cael eich twyllo

Manylion Cyswllt

Anfonwch e-bost

Gallwch chi ddefnyddio ein ffurflen ymholi ar-lein i ofyn inni am y canlynol:

Ffonio ni

  • Ffoniwch linell gymorth y gwasanaeth Cyngor ar Bopeth i ddefnyddwyr ar 03454 04 05 06.
  • Bydd modd i chi siarad ag ymgynghorydd sy'n siarad Cymraeg ar 03454 04 05 05.

Mae'r llinellau ar agor ar ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm. Dydyn nhw ddim ar agor ar wyliau banc.

Ysgrifennu aton ni

Citizens Advice consumer service

Post Point 24,
Town Hall
Walliscote Grove Road
Weston super Mare
North Somerset
BS23 1UJ