Skip to main content

Beth yw Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus (PLO)?

Os oes gan y Gwasanaethau i Blant bryderon difrifol yn ymwneud â lles a diogelwch eich plentyn, mae'n bosibl y byddwn ni'n cychwyn achos Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus. 
Gwyliwch y fideo yma i ddysgu rhagor am y broses Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus

Diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful am ei gymorth gyda'r animeiddiadau.

Darllenwch y ddogfen Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus hawdd i'w darllen am ragor o fanylion.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â phryderon diogelu, bwriwch olwg ar wefan y Safeguarding Board | Safeguarding, Cwm Taf Morgannwg (cwmtafmorgannwgsafeguardingboard.co.uk)

Bwriwch olwg ar wybodaeth yn ymwneud ag achosion llys a Gwasanaeth Cynghori Llys i Blant a Theuluoedd Cymru  (CAFCASS) trwy glicio ar y ddolen yma: Gwybodaeth am Achosion Gofal (achosion 'Cyfraith Gyhoeddus') | LLYW.CYMRU