Skip to main content

Beth yw ailuno?

O bryd i’w gilydd, y cynllun gorau yw dychwelyd y plentyn i ofal ei deulu.

Gelwir hyn yn ailuno. Os mai dyma'r cynllun, bydd Gweithiwr Cymdeithasol eich plentyn yn gweithio gyda chi ac yn asesu pa gymorth sydd ei angen arnoch chi er mwyn ailuno â'ch plentyn / pa newidiadau y mae angen eu rhoi ar waith.