Skip to main content

Beth yw Cynllun Llwybr?

Wrth i'ch plentyn nesáu at 16+ oed, bydd y Gwasanaethau i Blant yn asesu pa gefnogaeth sydd ei hangen ar eich plentyn pan fydd yn oedolyn.

Bydd hyn wedi'i fanylu mewn Cynllun Llwybr. Byddan nhw'n amrywio ac yn cynnwys pethau megis sgiliau byw'n annibynnol, ble maen nhw eisiau byw, cynlluniau ar gyfer addysg neu hyfforddiant, ac ati. 

Gweld rhagor o wybodaeth am y Cynllun Llwybr.