Skip to main content

Beth yw amser i'r teulu?

Mae amser i'r teulu yn edrych yn wahanol i bob teulu.

Mae'n debygol bod y llys wedi penderfynu faint o amser a pha mor aml mae hawl gyda'ch plentyn i'ch gweld chi ac aelodau eraill o’r teulu. Gall amser i'r teulu ddigwydd yn y gymuned neu mewn canolfan. Mae modd i'r amser yma fod wedi'i oruchwylio neu heb ei oruchwylio, a bydd yn rhan o Gynllun Gofal a Chymorth eich plentyn.