Skip to main content

30 awr o addysg gynnar a gofal plant

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn rhoi'r cyfle i rieni weithio ac astudio. Mae hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn cynnig hyd at 30 awr yr wythnos o Addysg y Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi'i ariannu'n ychwanegol ar gyfer rhieni cymwys sydd â phlant sy'n dair neu bedair oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Fostering-and-Adoption
Rhagor o wybodaeth I rieni - a ydych chi'n gymwys?
Childcare
Rhagor o wybodaeth i ddarparwyr gofal plant, a sut i gymryd rhan.
Search-for-childcare
Gweld rhestr lawn o ddarparwyr
CoI gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd Rhondda Cynon Taf yn prosesu data personol mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant, darllenwch ein polisi preifatrwydd.

Carfan Cynnig Gofal Plant

 

Rhif Ffon: 03000 628628
E-bost: CynnigGofalPlantCymruRhCT@rctcbc.gov.uk.  

 

O ble caf i ragor o wybodaeth am y Cynnig Gofal Plant?

Ewch i dudalen we Llywodraeth Cymru lle bydd modd i chi gael rhagor o wybodaeth am y cynnig gofal plant a'r atebion i rai cwestiynau syml: Cynnig Gofal Plant Cymru | Help Gyda Chostau Gofal Plant yng Nghymru | LLYW.CYMRU  a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.

Fe gewch chi gysylltu â Llywodraeth Cymru ar unrhyw adeg er mwyn rhoi sylwadau:

E-bost:  TalkChildCare@gov.wales

Post:                                      
Carfan Cynnig Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays - 2il Lawr y Gogledd
Caerdydd, CF10 3NQ

Ffyrdd eraill o roi'ch barn:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd:  Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw'r ddolen gyswllt gyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a chynhalwyr.Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ym mhob awdurdod lleol. Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnig cymorth a chyngor am ddim sy'n ymwneud â materion teuluol gan gynnwys gofal plant, help gyda chostau gofal plant, a gwasanaethau hamdden www.rctcbc.gov.uk/fis a dewis 'Cymraeg' ar frig y dudalen.