Skip to main content

Cyrsiau hyfforddi sydd ar y gweill 2021-2022

Mae'r Garfan Cynnig Gofal Plant yn cynnal cyfres o gyrsiau trwy gydol y flwyddyn mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant.  Dyma'r pynciau dan sylw:

  • Trosolwg o'r Cynnig Gofal Plant
  • Hyfforddiant y Porth Ar-lein
  • Wythnosau yn ystod y Gwyliau

Dyddiadau hyfforddi:

  • 29 Tachwedd - Hyfforddiant y Porth Ar-lein
  • 6 Rhagfyr - Wythnosau yn ystod y Gwyliau
  • 24 Ionawr - Hyfforddiant y Porth Ar-lein
  • 31 Ionawr - Wythnosau yn ystod y Gwyliau

Bydd dolenni i'r hyfforddiant yn cael eu e-bostio at bawb yn nes at yr amser