Skip to main content

Clybiau ar ôl ysgol

Yn ôl traddodiad, mae clybiau ar ôl ysgol yn cael eu cynnal mewn ysgolion. Maen nhw'n cael eu hystyried yn weithgareddau allgyrsiol sy'n cefnogi dysgu a phresenoldeb, nid yn ddarpariaeth gofal plant ffurfiol.

Mae modd i glybiau ar ôl ysgol gynnwys gweithgareddau (fel clybiau garddio a chlybiau crefft) a phynciau (fel mathemateg, darllen ac ysgrifennu). Mae clybiau ar ôl ysgol yn cael eu cynnal gan yr ysgolion, ac mae modd iddyn nhw hefyd gael eu cynnal gan sefydliadau/mudiadau allanol.

Mae llawer o warchodwyr plant a meithrinfeydd hefyd yn darparu gofal ar ôl oriau'r ysgol.

Chwiliwch am glybiau ar ôl ysgol a darpariaeth gofal cofleidiol sy'n addas i chi. 

Clybiau ar ôl ysgol

Gweld clybiau ar ôl ysgol drwy wefan DEWIS

 

RAZOR VIEW ERROR
Error: Could not locate Razor View in the NAV XML with content ID: 531
RAZOR VIEW ERROR
Error: Object reference not set to an instance of an object.