Skip to main content

Digwyddiadau darparwyr gofal plant

Eventbrite Banner 2021 Conference

** GOHIRIO**

Cynhadledd Gofal Plant a Chwarae RhCT 2021 - Dydd Sadwrn 9 Hydref i ddydd Gwener 15 Hydref 2021

Ymunwch â ni ar gyfer ein cynhadledd gofal plant a chwarae, a gaiff ei lansio'n swyddogol ddydd Sadwrn 9 Hydref, yng Nghanolfan Plant a Theuluoedd Rhydfelen. Bydd y lansiad yn cynnwys sesiwn gyda chwmni ABC of Opera - The Academy of Barmy Composers.

Bydd yr achlysur yn para wythnos, a bydd nifer o weithdai sydd â'r nod o helpu a chefnogi darparwyr Gofal Plant a Chwarae yn RhCT.  Oherwydd y cyfyngiadau COVID eleni, byddwn ni'n cynnig cymysgedd o sesiynau ar-lein a gweithdai wyneb yn wyneb - a bydd pob un yn rhad ac am ddim!

Mae'r gweithdai'n yn cynnwys:

  • Therapi Lego
  • Cefnogi Chwarae mewn Amgylcheddau Awyr Agored
  • Deall ac Ymateb i Drawma yn y Blynyddoedd Cynnar
  • Cyfathrebu'n Hyderus ac yn Bendant
  • Ysgol Natur

Raffl!

Bob tro y byddwch chi'n cadw lle yn un o Gynadleddau Gofal Plant a Chwarae RhCT, byddwn ni'n rhoi eich enw mewn raffl rithwir am ddim, lle bydd modd i chi ennill taleb hyfforddiant gwerth £500 ar gyfer eich lleoliad*. Cyhoeddir yr enillydd gan Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr y Gyfadran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar, yn ystod yr achlysur cau ddydd Gwener 15 Hydref am 4pm.

Pob Lwc i Bawb!

*Bydd Telerau ac Amodau yn berthnasol