Skip to main content

Digwyddiadau darparwyr gofal plant

Digwyddiad Ymgysylltu a Darparwyr - 20 Hydref 2022

Mae ein hachlysur ymgysylltiad nesaf i ddarparwyr yn cael ei gynnal ar 20 Hydref rhwng 6:30pm a 8pm. Am y tro cyntaf, rydyn ni'n rhoi cynnig ar ddefnyddio model hybrid. Gallwch chi ddod i'n gweld yn y cnawd yn y Clwb i'r Byddar, Pontypridd, neu fewngofnodwch ar-lein.

 

Bydd siaradwyr gwadd yn cynnwys y garfan comisiynu Dechrau'n Deg a bydd diweddariad gan y garfan Gofal Plant mewn perthynas â'r system ddigidol newydd.

 

I gadw eich lle, cliciwch ar y dolenni isod. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd.

 

Os hoffech chi ddod: https://www.eventbrite.co.uk/e/406803930507

 

Os hoffech chi ymuno o bell: https://www.eventbrite.co.uk/e/406812135047