Skip to main content

Tudalen Darparwyr Gofal Plant

Mae Carfan Gofal Plant RCT yn falch o gyhoeddi bod gyda ni ein tudalen Facebook ein hunain bellach

Mae'n grŵp preifat ar gyfer darparwyr gofal plant yn RhCT. Ar y dudalen bydd ein holl newyddion a gwybodaeth am hyfforddiant, achlysuron ymgysylltu, y Cynnig Gofal Plant ac, wrth gwrs, canllawiau cyfredol ynghylch sefyllfa COVID-19.

Os hoffech chi ymuno â'r grŵp, cliciwch yma ac atebwch y cwestiynau canlynol:

  • Eich lleoliad: yr enw a'r math o wasanaeth
  • Rhif cofrestru Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW) - Os dydych chi ddim wedi cofrestru gyda CIW, rhowch 'Dd/B' yn yr adran sylwadau
  • Eich rôl bresennol yn y lleoliad

Dyma obeithio y bydd y dudalen yn ddefnyddiol i chi. Mae croeso i chi roi adborth ar yr hyn yr hoffech ei weld ar y dudalen a sut y gallwn ei gwella i chi.  

https://www.facebook.com/groups/childcareteamRCT