Skip to main content

Hysbysiad o Cais i adnewyddu'r drwydded

 

HYSBYSIAD O GYMERADWYO EIDDO YN LLEOLIAD AR GYFER PRIODASAU YN UNOL AG ADRAN 26(1)(bb) O DDEDDF PRIODASAU 1949, AC YN LLEOLIAD AR GYFER PARTNERIAETHAU SIFIL YN UNOL AG ADRAN 6(3A)(a) O DDEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004