Skip to main content

Chwiliadau a Thystysgrifau Copi - Geni, Marwolaeth a Phriodas

Dim ond ym 1837 y dechreuodd y llywodraeth gofnodi Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau - Cofrestru Sifil yw hyn. Mae cofnodion gyda ni o'r rhan fwyaf o enedigaethau sydd wedi digwydd yn Rhondda Cynon Taf ers yr adeg honno.

Rydyn ni'n gallu rhoi tystysgrifau geni copi dim ond os yw'r gofrestr gyda ni sy'n cynnwys y cofnod gwreiddiol. Os na, rhaid i chi wneud cais i'r swyddfa gofrestru sy'n cadw'r cofnod gwreiddiol. 

Rhaid  i bob cais gael ei gyflwyno dros y ffôn. Ar gyfer Tystysgrifau Hanes Teulu, anfonwch e-bost atom ar registrar@rctcbc.gov.uk gyda'r holl fanylion. 

Noder: Dydy pob mynegai ddim ar gael ar-lein eto.  Rydyn ni wrthi'n cyhoeddi ein mynegeion mor bell yn ôl â 1837. Os nad ydych chi'n gallu dod o hyd i'ch cofnod, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Chwilio trwy ein cofrestr a gofyn am dystysgrif copi.

Chwilio trwy ein cofrestr ar gyfer cofnodion Genedigaethau, Priodasau neu Farwolaethau, a gofyn am gopi o dystysgrif ar-lein.

Dewiswch fynegai, y flwyddyn a rhoi cyfenw.

Lawrlwytho ffurflen gais

Cost

Tystysgrif geni, priodas neu farwolaeth arferol - yn dangos yr holl fanylion a gofnodwyd yn y gofrestr.

  • Wedi'i awdurdodi gan: Cofrestrydd Arolygol - £11.00
  • Talu â cherdyn credyd neu gerdyn debyd: £11.00
  • Gwasanaeth blaenoriaeth un diwrnod: £35

Tystysgrif Geni Fer - yn dangos enw, rhyw a'r dyddiad geni yn unig.

  • Wedi'i awdurdodi gan: Cofrestrydd Arolygol - £11.00
  • Gwasanaeth blaenoriaeth un diwrnod: £35

Noder: Mae tystysgrifau llawn ar gael gan y Cofrestrydd am £11 y dystysgrif ar adeg y cofrestru, neu yn fuan wedyn am £11 y dystysgrif. Unwaith bod y gofrestr yn llawn, mae'n cael ei rhoi i'r Cofrestrydd Arolygol ac, erbyn hynny, fydd hi ddim yn bosibl cael tystysgrif gan y Cofrestrydd.

Ceisiadau drwy'r post

Dylid gwneud pob siec neu archeb bost yn daladwy i'r Cofrestrydd Arolygol.

Mae pob cais drwy'r post yn costio £11 fesul tystysgrif. Gweler y cyfeiriad isod:

Cysylltu â ni:

Swyddfa Gofrestru Pontypridd

Swyddfa Gofrestru Pontypridd

Adeiladau'r Cyngor
Heol Gelliwastad
Pontypridd
CF37 2DP

Ffôn: (01443) 494024
Ffacs (01443) 494040

Rhif ffôn mewn argyfwng y tu allan i oriau arferol: (01443) 425011

Gweld Swyddfa Gofrestru Pontypridd ar fap

Oriau agor y Cofrestrydd

  Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Oriau Agor y Swyddfa

 

Oriau Cyhoeddi Tystysgrif

 9:30am - 4:00pm

 

9.30am - 12.30pm 

 

1.30pm -2.30pm 

 9:30am - 4.00pm 

 

9.30am - 12.30pm 

 

1.30pm - 

2.30pm 

9.30am - 4.00pm 

 

9.30am-12.30pm 

 

1.30pm - 

2.30pm 

 9.30am - 4.00pm 

 

9.30am- 12.30pm 

 

1.30pm - 2.30pm 

 9.30am- 4.00pm 

 

9.30am - 12.30pm 

 

1.30pm - 2.30pm 

Nodwch: Mae'r swyddfa ar gau 12.30pm tan 1.30pm bob dydd er mwyn paratoi ceisiadau am dystysgrifau ac ar gyfer eu casglu.

 

Rhaid  i bob cais gael ei gyflwyno dros y ffôn. Ar gyfer Tystysgrifau Hanes Teulu, anfonwch e-bost atom ar registrar@rctcbc.gov.uk gyda'r holl fanylion.  

Tudalennau Perthnasol