Skip to main content

Costau angladdau

Ffioedd a thaliadau yn weithredol o 1 Ebrill 2023-2024 - Nodwch nad yw'r tâl ychwanegol o 100% yn berthnasol, gan ei fod wedi dod i ben.  

Mae'r holl daliadau eraill ar gael ar gais.

Ffi amlosgi (dim tâl i berson dan 18 oed)

£813.00

Direct Cremation

£640.00

Tâl am hawl arbennig i gladdu gweddillion wedi eu hamlosgi mewn plot

£311.00

Angladd ger plot gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£311.00

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£209.00

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi a rhoi'r plot yn ôl i'r Awdurdod

£226.00

Slot ychwanegol yn y Capel/gwasanaeth claddu ychwanegol yng nghapel Amlosgfa   Glyntaf

£134.00

Gwasgaru gweddillion wedi'u hamlosgi ger llwyn rhosod

£175.00

Gwasgaru gweddillion ar lawnt neu fedd

£122.00

Gosod llwyn rhosod a phlac fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£199.00

Gosod llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£215.00

 

Y modd i brynu'r hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd o flaen llaw

£1373.00

Yr hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd

£1201.00

Yr hawl neilltuedig i gladdedigaeth ac angladd (dim tâl i berson dan 18 oed)

£0.00

£0.00

 

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 - bedd i un/dau

£915.00 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 oed - bedd ar gyfer   tri

£1031.00 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

I ddatgladdu bedd i weld a oes rhagor o le, os yw'r cofnodion yn dangos nad oes   rhagor o le.

£385.00

Defnydd o Gapel Trealaw ar gyfer gwasanaeth claddu

 

£127.00

Ar gyfer datgladdu gweddillion dynol (angladd corff llawn) a'r costau ychwanegol   a ddaw yn ei sgil

£3146.00

 

Yr hawl i godi cofeb ar fedd pridd neu blot amlosgi

£286.00

I godi llechen goffa 7.5"x5" am gyfnod o 10 mlynedd

£262.00

I godi llechen goffa 10"x6" am gyfnod o 10 mlynedd

£262.00

I godi llechen goffa 15"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£341.00

I godi llechen goffa 30"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£474.00

Arysgrifiad ychwanegol ar lechen

£109.00

Plac ar fainc am gyfnod o 10 mlynedd

£282

 

Gwasanaethau Profedigaethau Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

I ail-osod plac ac arysgrifiad   

£29.00

Arysgrifiad ychwanegol ar blac ger llwyn rhosod

£29.00

Llyfr Coffa - 2 linell

£84.00

Llyfr Coffa - 5 llinell

£125.00

Llyfr Coffa - 8 llinell

£166.00

Emblem blodeuog ac arwyddlun

£132.00

5 llinell gydag arwyddlun ayyb

£257.00

8 llinell gydag arwyddlun ayyb

£298.00

Cadw llinellau 

£91.00

Ail-gyflwyno llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£175.00

Ail-gyflwyno llwyn rhosod arferol fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£191.00

Ail-gyflwyno llechen 15"x9"

£225.00

Ail-gyflwyno llechen 30"x9"

£453.00

Ail-gyflwyno llechen 10"x6"

£171.00

Ail-gyflwyno llechen 7.5"x5"

£171.00

Llechen â phlanhigyn yn gofeb i faban

0

 

Cofebau eraill

 

Cynhwysydd gweddillion

£18.00

Darpariaeth o gasged pren a phlac enw

£63.00

Darpariaeth croes bren a phlac enw

£63.00

Darn tystiedig o gofrestr yr amlosgfa/tystysgrif newydd

£33.00