Skip to main content

Costau angladdau

Ffioedd a thaliadau yn weithredol o 1 Ebrill 2024-2025

Nodwch nad yw'r tâl ychwanegol o 100% yn berthnasol, gan ei fod wedi dod i ben.  

Mae'r holl daliadau eraill ar gael ar gais.

Ffi amlosgi (dim tâl i berson dan 18 oed)

£854

Direct Cremation

£672

Tâl am hawl arbennig i gladdu gweddillion wedi eu hamlosgi mewn plot

£327

Angladd ger plot gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£327

Claddu gweddillion amlosgedig ar ddyfnder llawn yn y bedd pridd

 

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi

 

£302

Datgladdu gweddillion wedi'u hamlosgi a rhoi'r plot yn ôl i'r Awdurdod

£229

Slot ychwanegol yn y Capel/gwasanaeth claddu ychwanegol yng nghapel Amlosgfa   Glyntaf

£146

Gwasgaru gweddillion wedi'u hamlosgi ger llwyn rhosod

£203

Gwasgaru gweddillion ar lawnt neu fedd

£141

Gosod llwyn rhosod a phlac fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£219

Gosod llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£237

 

Y modd i brynu'r hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd o flaen llaw

£1442

Yr hawl neilltuedig i gladdu mewn bedd

£1261

Yr hawl neilltuedig i gladdedigaeth ac angladd (dim tâl i berson dan 18 oed)

£0.00

£0.00

 

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 - bedd i un/dau

£961 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

Ar gyfer claddu person sydd wedi cael ei b/phen-blwydd yn 18 oed - bedd ar gyfer   tri

£1083 (gan gynnwys ffi drwydded goffa)

I ddatgladdu bedd i weld a oes rhagor o le, os yw'r cofnodion yn dangos nad oes   rhagor o le.

£404

Defnydd o Gapel Trealaw ar gyfer gwasanaeth claddu

 

£133

Ar gyfer datgladdu gweddillion dynol (angladd corff llawn) a'r costau ychwanegol   a ddaw yn ei sgil

£3303

 

Yr hawl i godi cofeb ar fedd pridd neu blot amlosgi

£300

I godi llechen goffa 7.5"x5" am gyfnod o 10 mlynedd

£275

I godi llechen goffa 10"x6" am gyfnod o 10 mlynedd

£275

I godi llechen goffa 15"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£358

I godi llechen goffa 30"x9" am gyfnod o 10 mlynedd

£498

Arysgrifiad ychwanegol ar lechen

£114

Plac ar fainc am gyfnod o 10 mlynedd

£296

 

Gwasanaethau Profedigaethau Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

I ail-osod plac ac arysgrifiad   

£30

Arysgrifiad ychwanegol ar blac ger llwyn rhosod

£30

Llyfr Coffa - 2 linell

£88

Llyfr Coffa - 5 llinell

£131

Llyfr Coffa - 8 llinell

£174

Emblem blodeuog ac arwyddlun

£139

5 llinell gydag arwyddlun ayyb

£270

8 llinell gydag arwyddlun ayyb

£313

Cadw llinellau 

£96

Ail-gyflwyno llwyn rhosod fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£184

Ail-gyflwyno llwyn rhosod arferol fel cofeb am gyfnod o 10 mlynedd

£201

Ail-gyflwyno llechen 15"x9"

£236

Ail-gyflwyno llechen 30"x9"

£476

Ail-gyflwyno llechen 10"x6"

£180

Ail-gyflwyno llechen 7.5"x5"

£180

Llechen â phlanhigyn yn gofeb i faban

0

 

Cofebau eraill

 

Cynhwysydd gweddillion

£19

Darpariaeth o gasged pren a phlac enw

£66

Darpariaeth croes bren a phlac enw

£66

Darn tystiedig o gofrestr yr amlosgfa/tystysgrif newydd

£35