Skip to main content

Cadi gwastraff bwyd

Bydd gennych ddau gadi bwyd:

  • cadi bach (Cadi Cegin) i gadw yn eich cegin - Leiniwch eich cadi gyda'r bagiau gwastraff bwyd bach, sy wedi'u dosbarthu gan y Cyngor. Unwaith mae'n llawn, dylech ei drosglwyddo i'r Bin Gwastraff Bwyd (cadi mawr).
  • cadi (Bin Gwastraff Bwyd) mawr i'w gadw y tu allan - Dylai'r Bin Gwastraff Bwyd gael ei leinio â'r bagiau gwastraff bwyd mawr, sy wedi'u dosbarthu gan y Cyngor, yn helpu i'w cadw yn lân. Gallwch gloi'r bin er mwyn atal anifeiliaid ei agor.

Nodwch fydd bwyd sy ddim mewn bag gwastraff bwyd ddim yn cael ei gasglu.     

Bydd eich gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar eich diwrnod ailgylchu a chasglu gwastraff wythnosol.   

Gallwch ofyn am bin neu Cadi gwastraff bwyd ar-lein

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu codi rhagor o fagiau ailgylchu gwastraff bwyd yn lleol?

Beth sy'n mynd yn eich Cadi Gwastraff Bwyd?

Food waste
 Ie Na
 Bagiau Gwastraff Bwyd 
 Ffrwythau, llysiau, cig, pysgod, bwyd sydd wedi’i goginio a heb ei goginio, bwyd wedi’i adael, plisg wyau, bara, pasta, grawnfwyd, reis, cydau te, esgyrn, gwaddod coffi, papur sglodion, bocsys cacennau hufen, bocsys pîtsas a bwyd anifeiliaid.  Plastig (gan gynnwys bagiau plastig oedd yn dal bwyd), metel, gwydr neu unrhyw bolystyren arall. Bagiau bara, cartonau prydau parod, papur arian. Dim gwastraff gwyrdd/o’r ardd. Unrhyw wastraff arall o’r tŷ.