Mannau casglu bagiau ailgylchu gwastraff a bwyd

Mae bagiau ailgylchu a bagiau ailgylchu bwyd ar gael i'w casglu o amryw o leoliadau ledled Rhondda Cynon Taf. 

Dylid defnyddio'r bagiau yma at y dibenion sydd wedi'u nodi arnyn nhw'n unig a fydd dim modd i unrhyw ymwelydd dderbyn mwy na 2 rolyn o fagiau er mwyn sicrhau bod digon i bawb.  

Bwriwch olwg ar y mannau casglu sydd â digon o fagiau ar gael yma:

Location-Marker

Bwriwch olwg ar fannau casglu yng Nghwm Rhondda.

Location-Marker

Bwriwch olwg ar fannau casglu yng Nghwm Cynon.

Location-Marker

Bwriwch olwg ar fannau casglu yng Nghwm Taf.