Skip to main content

Gwastraff y cartref a gwastraff ailgylchu heb eu casglu

Ydych chi wedi rhoi eich gwastraff allan ar y diwrnod cywir?

Gwiriwch ddiwrnod casglu'ch gwastraff er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn rhoi'ch gwastraff y cartref a'ch gwastraff ailgylchu ar ochr y ffordd ar y diwrnod cywir.

Dylech nodi y bydd diwrnod casglu'ch biniau yn newid dros gyfnod y Nadolig.

Bagiau du a biniau ar olwynion

Os doedd y bin/bagiau du ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oeddech chi wedi rhoi gormod o fagiau du allan i'w casglu  (cyfyngiad o 2 fag du / dim bagiau ychwanegol os oes gyda chi fin), yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. Fydd dim modd i ni ddychwelyd tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen. 

Os yw'ch gwastraff y cartref heb ei gasglu ar ôl 24 awr, fe gewch chi roi gwybod i ni amdano.

Ailgylchu

Os doedd y bagiau ailgylchu ddim yn y man casglu erbyn 7am neu os oedd y bag ailgylchu wedi'i lygru/yn cynnwys eitemau does dim modd eu hailgylchu, yna gwnaethon ni adael eich gwastraff yno'n fwriadol. 

Os oedd y gwastraff ailgylchu wedi'i lygru, tynnwch y gwastraff o'r man casglu a'i ddidoli mewn bag ailgylchu priodol. Does dim modd i ni ddychwelyd i gasglu'ch bagiau wedi'u hail-ddidoli tan y casgliad nesaf yn ôl yr amserlen.

Os yw'ch gwastraff ailgylchu heb ei gasglu ar ôl 24 awr, fe gewch chi roi gwybod i ni amdano.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?