Skip to main content

Beth sy'n cael ei ailgylchu yn y canolfannau?

Mae HOLL Ganolfannau Ailgylchu yn y Gymuned ar draws Rhondda Cynon Taf bellach ar agor, saith diwrnod yr wythnos. Dyma'r oriau agor ar gyfer y cyfnod o fis Mawrth 2021 hyd at fis Mawrth 2022:

 • Dydd Llun, 29 Mawrth 2021 i ddydd Sul, 31 Hydref 2021 – 8am tan 7.30pm
 • Dydd Llun, 1 Tachwedd 2021 i ddydd Sul, 27 Mawrth 2022 - 8am tan 5.30pm

(Bydd yr oriau agor yn newid bob tro y bydd y clociau'n mynd ymlaen neu'n ôl).

 

Eitemau mae modd eu hailgylchu

Materials accepted at each site
Deunyddiau sy'n cael eu derbynTŷ AmgenDinasGlynrhedynogTŷ Glan Taf
Pren Yes Yes Yes Yes
Gwastraff o'r ardd Yes Yes Yes Yes
Gwydr Yes Yes Yes Yes
Papur Yes Yes Yes Yes
Caniau Yes Yes Yes Yes
Metel Yes Yes Yes Yes
Cardfwrdd Yes Yes Yes Yes
Tecstilau Yes Yes Yes Yes
Esgidiau Yes Yes Yes Yes
Batris Yes Yes Yes Yes
Olew peiriannau wedi'i ddefnyddio Yes Yes Yes Yes
Silindrau nwy LPG (dim ocsi-asetylen neu ocsigen) Yes
Yes Yes Yes
Bwrdd plaster Yes Yes Yes Yes
Tiwbiau fflwroleuol Yes Yes No Yes
Ceblau Yes Yes Yes Yes
Nwyddau trydan Yes Yes Yes Yes
Oergelloedd/rhewgelloedd (gwag a glân) Yes Yes Yes Yes
Asbestos Yes No No No
Setiau teledu a monitorau Yes Yes Yes Yes
Teiars Yes Yes Yes Yes
Poteli plastig Yes Yes Yes Yes
Gwastraff anadweithiol Yes Yes Yes Yes
Plastig caled E.e. Teganau Yes Yes Yes Yes
Ffenestri UPVC Yes Yes Yes Yes
'Tetrapaks' Yes Yes Yes Yes
Olew coginio Yes Yes Yes Yes
Polystyren Yes Yes Yes Yes
Gwastraff gweddilliol Yes Yes Yes Yes
Matresi Yes Yes Yes Yes
Carpedi Yes Yes Yes Yes
Banc Llyfrau Yes Yes Yes Yes
Cymhorthion meddygol
(Cadeiriau olwyn/Cymhorthion cerdded)
Yes Yes Yes Yes
Gwastraff heb fod ar gyfer cywasgydd Yes No No No
Gwastraff ar gyfer cywasgydd No Yes Yes Yes

Noder:

*Plastrfwrdd: Bydd y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned dim ond yn derbyn plastrfwrdd glân heb unrhyw ddeunyddiau eraill ynghlwm, er enghraifft, crochenwaith, deunydd insiwleiddio, pren, asbestos ac ati. Byddwn ni’n gofyn i drigolion sy’n ceisio cael gwared ar blastrfwrdd sydd wedi’i halogi fynd â’r gwastraff oddi ar y safle.

*Dodrefn, offer cartref neu nwyddau gwyn: Bydd croeso i chi ddod â dodrefn neu offer cartref ar yr amod nad ydyn nhw’n rhy fawr neu drwm. Fyddwn ni ddim yn derbyn nwyddau gwyn arbenigol na rhai sy’n cael eu hystyried yn nwyddau ar gyfer defnydd masnachol. Bydden ni’n eich argymell chi i gysylltu â’r gwneuthurwr am gyfarwyddiadau ynglŷn â dull gwaredu priodol.

* Rheolau Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned: Dodrefn, nwyddau cartref neu nwyddau gwyn: Byddwn ni'n derbyn dodrefn neu nwyddau cartref ar yr amod nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm. Fyddwn ni ddim yn derbyn nwyddau 'gwyn' arbenigol neu nwyddau sydd ar gyfer defnydd masnachol (drysau to symudol, drysau gwydr, nwyddau â chlo ac ati). Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r gwneuthurwr i gael cyfarwyddiadau ar ddulliau gwaredu priodol.  Nodwch fod rhaid i nwyddau gwyn fod yn wag ac yn lân.

Canllawiau Ailgylchu

Byddwch gystal â:

 • Didoli eich gwastraff a'i roi yn y cynhwysydd priodol
 • Gofyn i weithiwr am help neu wybodaeth os oes angen
 • Aros yn amyneddgar os oes rhes o bobl yn defnyddio'r cyfleusterau
 • Sicrhau bod plant ac anifeiliaid anwes yn aros yn y cerbyd
 • Cadw at derfyn cyflymder 5mph ar y safle

Peidiwch â:

 • Dod â bagiau du sy'n cynnwys deunydd i'w ailgylchu
 • Gadael unrhyw beth y tu allan i'r safle
 • Gadael unrhyw beth ar y llawr tu fewn i'r safle
 • Ceisio defnyddio'r safle tu allan i'r amseroedd agor penodol
 • Ysmygu ar y safle
Tudalennau Perthnasol