Skip to main content

Beth sy'n cael ei ailgylchu yn y canolfannau?

Mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ledled Rhondda Cynon Taf bellach ar agor, saith diwrnod yr wythnos. Dyma'r oriau agor ar gyfer y cyfnod o fis Mawrth 2022 hyd at fis Mawrth 2023:

  • 8am tan 7.30pm (Dydd Llun, 28 Mawrth 2022 tan ddydd Sul, 30 Hydref 2022)
  • 8am tan 5.30pm (Dydd Llun, 31 Hydref 2022 tan 28 Mawrth 2023). Oriau agor yn amodol ar newidiadau tymhorol.

(Bydd yr oriau agor yn newid bob tro y bydd y clociau'n mynd ymlaen neu'n ôl).

Eitemau mae modd eu hailgylchu

Nodwch: Oherwydd y pandemig Coronafeirws presennol, mae'r rheolau canlynol ar waith o ran gweithrediad ein Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned – manylion llawn yma

  • Ddylech chi ddim ymweld ag unrhyw un o'r Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned os oes gyda chi neu rywun rydych chi’n byw gyda nhw symptomau COVID-19, megis tymheredd uchel, peswch newydd a pharhaus, neu golli arogl (anosmia).
Ydy'r deunydd yn cael ei dderbyn?Tŷ AmgenDinasYsgol Gymuned GlynrhedynogTŷ GlantafLlantrisantTreherbert

Pren (dim ond pren sydd ddim yn beryglus o eiddo preswyl)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Gwastraff Gwyrdd

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Gwydr

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Papur (llac ac ar rolion solet)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy  

Ydy

Caniau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Metel

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Cardfwrdd

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Tecstilau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Esgidiau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Batris

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Olew peiriannau wedi'i ddefnyddio

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Silindrau nwy LPG (dim ocsi asetylen nag ocsigen)

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Bwrdd plaster *

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Tiwbiau Fflwroleuol

Ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ceblau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Offer trydanol bach (e.e. tegell, tostiwr)*

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Oergelloedd/rhewgelloedd (gwag a glân)*

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Asbestos* rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy 

Setiau teledu a Monitorau*

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Teiars

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Poteli plastig

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Rwbel/Concrit

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Plastig Caled

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ffenestri UPVC

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Cartonau diodydd

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

 Ydy

Olew coginio

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Polystyren

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Gwastraff does dim modd ei ailgylchu

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

 Ydy

Matresi

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Carpedi a matiau llawr

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Banc Llyfrau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Offer cymorth mudo

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Teils a deunyddiau cerameg

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Cewynnau

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

 Nac ydy

Bwydydd

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy 

Deunydd Cyfryngol (tapiau fideo, CDs ayyb)

Ydy

Ydy  

Ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy  

Peiriannau Golchi*

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Clustogau a charthenni

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy  

Cemegau gardd a chartref

Ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

 Nac ydy

Teganau

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Nac ydy

Ydy

Gwastraff Bagiau Du

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

Nac ydy

* Asbestos: Rhaid gwneud apwyntiad â'r safle ymlaen llaw. Rhaid i chi ffonio Gofalwr y Safle yng Nghanolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen ar 07971913289 i drefnu dyddiad ac amser ac i gael gwybodaeth am y gofynion o ran pecynnu. Bydd angen prawf eich bod yn breswylwydd yn RhCT hefyd. Dyma ragor o wybodaeth am gael gwared ar ar asbestos.

* Bwrdd plastr: Bydd y Canolfannau Ailgylchu yn y Gymuned yn derbyn bwrdd plastr glân heb unrhyw ddeunyddiau eraill ynghlwm wrtho, fel cerameg, inswleiddio, pren, asbestos ac ati. Bydd gofyn i breswylwyr sy'n ceisio cael gwared ar fwrdd plastr sy wedi'i halogi symud y gwastraff o'r safle.

* Dodrefn, nwyddau cartref neu nwyddau gwyn: Byddwn ni'n derbyn dodrefn neu nwyddau cartref ar yr amod nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm ac mae modd iddyn nhw gael eu codi gan un person, gan nad oes modd i'n gweithwyr ni gynnig cymorth ar hyn o bryd. Fyddwn ni ddim yn derbyn nwyddau 'gwyn' arbenigol neu nwyddau sydd ar gyfer defnydd masnachol (drysau to symudol, drysau gwydr, nwyddau â chlo ac ati). Rydyn ni'n argymell eich bod chi'n cysylltu â'r gwneuthurwr i gael cyfarwyddiadau ar ddulliau gwaredu priodol.  Nodwch fod rhaid i nwyddau gwyn fod yn wag ac yn lân.

Edrychwch ar yr HOLL Reolau/Canllawiau Ailgylchu yma

Tudalennau Perthnasol