Skip to main content

Canolfannau Cymuned Oriau Dydd

O ganlyniad i’r argyfwng COVID-19, dyw’r adeilad yma ddim ar agor i’r cyhoedd ar hyn o bryd. Does dim gwasanaethau’n cael eu darparu yma, does dim dosbarthiadau’n cael eu cynnal a does dim modd llogi ystafelloedd.

 

Canolfan Oriau Dydd y Gilfach-goch 

High Street, Y Gilfach-goch,
CF39 8SR
Ffôn: 01443 676997