Skip to main content

Mynediad rhatach i wasanaethau handden

Erbyn hyn, gall cynhalwyr o bob oedran, beth bynnag eu diddordebau, gael gostyngiadau o 40% ar gost gweithgareddau handden a chyfleoedd cyndeithasu ac ymlacio.  

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn cynnig gostyngiadau o 40% ar aelodaeth Handden am Oes

Mae aelodaeth Handden am Oes yn rhoi mynediad diderfyn ichi byllau nofio, campfeydd a chwaraeon dan do ym mhob un o ganolfannau handden RhCT. Galwch heibio unrhyw ganolfan handden, unrhyw bryd!

Mae’r gostyngiadau’n cynnwys aelodaeth fisol (debyd uniongyrchol) a phrisiau talu wrth ddefnyddio. 

Mae’n hawdd iawn i ymuno hefyd!

Am ragor a wybodaeth, ffionwch Claire ar 01443 281463

 

Tudalennau Perthnasol