Skip to main content

Rhwydwaith Rhieni a Chynhalwyr

Mae Rhwydwaith Rhieni a Chynhalwyr Rhondda Cynon Taf yn rhoi cymorth i rieni a chynhalwyr (gofalwyr) sy'n magu plant anabl ac sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf.

Hoffech chi gofrestru gyda'r Rhwydwaith? I fod yn gymwys i gael cymorth, mae rhaid i'r person sy'n derbyn gofal gennych chi fod dan 25 oed, ond does dim gofyn i chi fod yn derbyn gwasanaethau.

Nod y Rhwydwaith yw rhoi cymorth i rieni mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan gynnwys:

  • Darparu gwybodaeth am wasanaethau, achlysuron a gweithgareddau yn yr ardal.
  • Cyfleoedd i gael hyfforddiant, a allai fod o gymorth i chi wrth roi gofal.
  • Cyfeirio at wasanaethau sy'n cael eu cynnal gan asiantaethau eraill, a allai gynnig cymorth gydag anawsterau neu broblemau rydych chi'n eu hwynebu.

Ystod oedran 0-25 
Does dim rhaid i chi gael eich cyfeirio ar gyfer y gwasanaeth yma. Y cwbl sydd rhaid i chi'i wneud yw llenwi ffurflen gofrestru

Rhwydwaith Rhieni a Chynhalwyr

 

Ffôn: 01443 281463