Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Liane Burden - Swyddog Gweinyddol

Gweithiais yn Tesco am 16 o flynyddoedd ar ôl gadael yr ysgol, es i ati i wneud cynnydd o weithredu'r tiliau, cynorthwy-ydd recriwtio yn agor siop newydd, clerc cyflogau, rheolwr cydymffurfio. Fy swydd ddiwethaf oedd Rheolwr Personél a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018 pan benderfynais i ddiswyddo.

Ymunais i â'r Cyngor ym mis Ebrill 2019 ar ôl eisiau cydbwysedd gwaith/bywyd gwell ac eisiau gadael ar ddiwedd y dydd heb fynd â'm gwaith adre gyda fi.

Fy swydd ddiwethaf oedd Swyddog Gweinyddol ar gyfer Prosiect Cynhwysiant Gweithredol – Ignite/Platfform 1, gwnes i gais am y swydd gan ei bod hi'n fwy perthnasol i faes blaenorol.

Sgiliau neu Arbenigedd

  • Cyfraith cyflogaeth
  • Polisïau/Gweithdrefnau AD
  • Hyfforddi
  • Sgiliau arwain
  • Adran y gyflogres
  • Cydymffurfio