Skip to main content

Hwb Ferndale

Nod Canolfan Cydnerthedd y Gymuned (Hwb) Glynrhedynog yw dod ag ystod eang o wasanaethau, gwybodaeth a chefnogaeth ynghyd mewn un lleoliad yng nghanol Cwm Rhondda Fach Uchaf. Mae Fern Partnership yn rheoli'r cyfleuster yma mewn partneriaeth â'r Cyngor a Sefydliadau Trydydd Sector

Cyfleusterau

Cydlynydd Cymuned Cyngor Rhondda Cynon Taf

Amanda Thomas – Amanda.thomas2@rctcbc.gov.uk - Ffôn Symudol  07385 086 783

Llyfrgell                                                                        

Mae'r llyfrgell bellach ar agor i bori trwy lyfrau ac mae'r gwasanaeth clicio a chasglu yn parhau i fod ar waith:

Dydd

Amseroedd

Dydd Llun

9.00am -1.00pm

Dydd Mawrth

9.00am - 6.30pm

Dydd Mercher

AR GAU

Dydd Iau

9.00am - 5.00pm

Dydd Gwener

9.00am - 6.00pm

Dydd Sadwrn

9.00am - 1.00pm

Ystafell i'r Gymuned sydd ar gael i'w llogi                   

Mae ystafelloedd cyfarfod ac ystafelloedd hyfforddi ar gael yn y lleoliad i'w llogi am bris rhesymol.  
Am fanylion pellach neu i gadw ystafell, ffoniwch Gydlynydd The Fern Partnership ar 01443 570021 neu e-bostiwch: Hwb@fernpartnership.co.uk

Cyfrifiaduron i'r Cyhoedd

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, cewch chi ddefnyddio'r cyfrifiaduron mynediad cyhoeddus am ddim yn unrhyw un o lyfrgelloedd Rhondda Cynon Taf. 

Wifi am ddim

Bydd cyfrinair Wifi yn cael ei arddangos yn y ganolfan.

Gofal Plant 

Mae Meithrinfa Ddydd Little Ferns yng Nglynrhedynog yn cynnig darpariaeth gofal plant i'r rheiny rhwng 6 wythnos a 5 oed. Mae'r gwasanaethau'n cynnwys gofal dydd llawn, darpariaeth cofleidiol a chynnig gofal plant o 30 awr.

Ystafell Synhwyraidd

Mae ystafell synhwyraidd aml-ddefnydd ar gael ar gyfer grwpiau ac unigolion. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: Hwb@fernpartnership.co.uk

Toiledau

Mae toiledau cyhoeddus hygyrch ar gael. 

Gwasanaeth

Cyngor a chymorth cyflogaeth  

Mae Cymunedau am Waith a Mwy (CfW+) yn cynnig cymorth i drigolion yn RhCT sy'n gobeithio dechrau gweithio, hyfforddineu wirfoddoli a gallwch chi drefnu apwyntiad trwy e-bostio gwaithasgiliau@rctcbc.gov.uk, trwy ddefnyddio’r eicon ar Facebook neu drwy ffonio 01443 425 761                        

Addysg yn y gymuned,
diwylliant a'r celfyddydau           

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau dysgu cymunedol yn ogystal â phrosiectau celfyddydol a diwylliannol yn cael eu cynnig yn y Ganolfan. Bydd y rhain yn cael eu hysbysebu yn y Ganolfan a byddan nhw'n cael eu hyrwyddo ar y dudalen we yma'n fuan

Am ragor o wybodaeth am yr hyn fydd yn cael ei gynnig yn y ganolfan gymuned, edrychwch amdani ar Facebook, Trydar, Eventbrite neu anfon neges e-bost: hwb@fernpartnership.co.uk

Canolfan Cydnerthededd y Gymuned (Hwb) Glynrhedynog

Heol y Gogledd

Glynrhedynog

CF43 4PS

Ffôn: 01443 570021