Skip to main content

Barn y Cyhoedd am Ddiogelwch mewn Mannau Cyhoeddus yn RhCT 2022 - Ymgynghoriad

Mae'r Cyngor wedi paratoi arolwg blynyddol er mwyn archwilio i ba mor ddiogel mae pobl yn teimlo mewn mannau cyhoeddus yn RhCT. 

Bydd yr arolwg, sydd ar gael ar-lein ac ar bapur, yn cynorthwyo'n Carfan Cymunedau Diogel i fonitro teimladau am ddiogelwch yn RhCT, yn ogystal â nodi pam/ble/pryd mae trigolion RhCT yn teimlo'n anniogel. Bydd modd creu data yn ôl 'ardaloedd problemus' fydd yn gallu cael ei ddefnyddio i ganolbwyntio ar yr ardaloedd mae angen eu gwella.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 12 Rhagfyr 2022.

E-bost:

E-bost: consultation@rctcbc.gov.uk

Mae modd i chi hefyd...

Ysgrifennu aton ni: 

Rhadbost RSBU-HJUK-LSSS
Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori
Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX
Ffôn: 01443 425014 rhwng 9am a 5pm Dydd Llun i  Ddydd Gwener