Skip to main content

Cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn

Mae'r Cyngor am geisio barn rhanddeiliaid ar y cynnig i wneud newid a reoleiddir I Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn (YGG Llyn y Forwyn), trwy drosglwyddo'r ysgol i adeilad newydd sbon ar safle newydd.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 1 Mawrdd 2021 i 30 Ebrill 2021, ac fe'ch gwahoddir i ystyried y cynnig a chyflwyno'ch barn.

Rhowch eich barn i ni ar y cynnig i wneud newid rheoledig i Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn