Skip to main content

Cynllun Addysg Strategol 2021-2024

A ninnau'n Gyngor, ein pwrpas craidd yw sicrhau bod gan bob disgybl yn Rhondda Cynon Taf fynediad i ysgolion rhagorol a phrofiadau addysgol cadarnhaol a chyfoethog sy'n eu galluogi i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl yn unol â'u gallu.

Ein cenhadaeth yn syml iawn yw: ''Cyflawni tegwch a rhagoriaeth mewn Addysg a llesiant gwell i bawb'

Mae'r Cynllun Strategol hwn ar gyfer 2021-2024 yn nodi'r cyfeiriad ar gyfer Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant am y 3 blynedd nesaf, gan amlinellu ei genhadaeth, ei weledigaeth a'i huchelgais ar gyfer ein hysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Hoffen ni ichi fwrw'ch sylwadau chithau ar ein cynllun, ac mae modd gwneud hynny mewn sawl ffordd.

Gallwch chi weld y Strategaeth yma

Llenwch yr holiadur ar-lein

Fel arall, gallwch chi roi'ch barn trwy e-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Neu anfonwch lythyr aton ni.  Y cyfeiriad ydy;

Rhadbost: RSBU-HJUK-LSSS

 

Carfan Materion Ymchwil ac Ymgynghori
 Cysylltiadau Cyhoeddus a Strategaeth
Y Pafiliynau
Parc Hen Lofa'r Cambrian
Cwm Clydach
Tonypandy
CF40 2XX