Skip to main content

Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar opsiynau i greu llywodraeth leol sy'n gryfach ac yn fwy pwerus yng Nghymru.

Yn benodol, maen nhw’n ceisio barn ynghylch;

  • polisi posibl i greu awdurdodau lleol, sy'n gryfach ac yn fwy o faint ac opsiynau i'w gweithredu
  • sut y gallen ni sicrhau bod aelodau etholedig yn cael y cymorth a'r gydnabyddiaeth sydd ei angen arnyn nhw i gyflawni eu swydd mewn modd effeithiol
  • pa bwerau a hyblygrwydd ychwanegol sydd eu hangen ar lywodraeth leol