Skip to main content

Rhianta yn ystod cyfnod Covid-19

Hoffai Cyngor Rhondda Cynon Taf ofyn eich barn ar yr wybodaeth, y cyngor a'r cymorth a fyddai o fudd i chi. Bydd yr wybodaeth rydych chi'n ei darparu'n cael ei defnyddio i lywio'r ystod o gymorth y mae'r Cyngor yn ei roi i rieni a theuluoedd, gan gynnwys y modd y dylai'r cymorth yma gael ei ddarparu.
Cymerwch ran yn yr arolwg yma.