Skip to main content

Y gost o beidio ag ailgylchu

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn gwario mwy na £1 miliwn ac mae swyddogion yn treulio miloedd o oriau gwaith yn glanhau'r llanast ar ein strydoedd y mae'r rheini sydd heb daflu eu sbwriel yn gywir wedi'i adael. Mae hyn yn arian ac yn amser y gellid ei defnyddio i gyflawni gwasanaethau rheng flaen hanfodol yng nghymunedau Rhondda Cynon Taf.   

Mae angen i ni i gyd ailgylchu os ydyn ni i fwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% erbyn 2024/25. Fel cam gweithredu olaf y Cyngor, gallai pobl sy’n gwrthod ailglychu byth a hefyd ar ôl cael rhybuddion oddi wrth Swyddogion Gorfodi gael dirwy o £100. I gael rhagor o wybodaeth am reolau gwastraff bagiau du, a’r Ymgyrch Mae'r Dewis yn Glir.

Rhaid i unrhyw un sy'n cynhyrchu, yn mewnforio, yn cadw, yn storio, yn cludo, yn trin neu'n taflu gwastraff gymryd unrhyw gamau rhesymol er mwyn gwneud yn siŵr bod ei wastraff yn cael ei reoli mewn modd priodol. Mae Adran 34 o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn gwneud y ddyletswydd o ofal yma'n ofynnol.

webpromobox-WELSH

Drwy anfon eich gwastraff i gael ei anfon i safleoedd tirlenwi, gallai'r Cyngor gael trethi tirlenwi mawr, a bydd gwasanaethau rheng flaen allweddol yn colli cyllid o ganlyniad iddo. Gallai’r Cyngor hefyd wynebu dirwy sylweddol os ydy e’n methu â bwrw targed Llywodraeth Cymru o 70% ar gyfer 2024/25.

Yn ogystal â hynny, byddwch chi hefyd yn difrodi eich amgylchedd lleol drwy lenwi tir agored gyda gwastraff a fydd yn rhyddhau nwyon niweidiol! 

Effaith Tirlenwi ar yr Amgylchedd - ffeithiau

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?