Skip to main content

Polisïau a Strategaethau

Gwneud Gwahaniaeth

Cynllun Corfforaethol 2020-24

Cynllun Corfforaethol y Cyngor | Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (rctcbc.gov.uk)

Adroddiad Cyflawniad Corfforaethol 2021-22

CorporatePerformanceReport202122.pdf (rctcbc.gov.uk)

Cynllun Datblygu Lleol 

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig 2020–2030 

Teithio Llesol

Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol 2018  

Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan

Strategaeth Gwefru Cerbydau Trydan RhCT 2021–2030

Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De-ddwyrain Cymru 2015

Y Ddyletswydd o ran Bioamrywiaeth

Adroddiad Bioamrywiaeth 2019

Partneriaeth Natur Leol 

Partneriaeth Natur Leol RhCT  

Perygl Llifogydd

Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cyfrol 1 2015

Strategaeth Dwristiaeth

Strategaeth Dwristiaeth 2021

Cynllun Rheoli Ansawdd Aer

Adroddiad Cynnydd Hydref 2021

Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif flaenorol)

Prosiectau Buddsoddi mewn Ysgolion

Cynllun Llesiant Cwm Taf

Cynllun Llesiant Cwm Taf 2018–2023

Cynllun Rheoli Asedau

Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol 2018–23 

Strategaeth Caffael

Strategaeth Caffael 2022

Strategaeth Ddrafft Coed a Choetiroedd

 Strategaeth Ddrafft Coed a Choetiroedd 2022–32