Skip to main content

Rasys Nos Galan

 
 
Lleoliad
Mountain Ash
Date(s)
Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr 2022
Cyswllt
www.nosgalan.co.uk
Disgrifiad
Nos Galan 500x263

Mae Rasys adnabyddus Nos Galan yn dychwelyd i strydoedd Aberpennar yn 2022 am y tro cyntaf ers dwy flynedd.

Bydd lleoedd ar gyfer cymryd rhan yn cael eu rhyddhau yn wythnosol, gan ddechrau ar 3 Hydref, i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cael cyfle i gadw lle ar yr achlysur sydd wedi ennill gwobrau.

Dyma gyhoeddiad y mae miloedd o redwyr a chefnogwyr yr achlysur wedi bod yn aros amdano, a hynny ar ôl i'r achlysur gael ei gynnal mewn modd rhithwir yn 2020 a 2021 oherwydd pandemig y Coronafeirws.

Diolch i gefnogaeth aruthrol y rheiny a ymunodd â'r her rithwir mewn nifer o ffyrdd gwahanol, mae dyfodol i'r ras arbennig! Bydd y rasys yn dychwelyd i strydoedd Aberpennar lle bydd rhedwyr, plant a chefnogwyr yn mwynhau awyrgylch arbennig Nos Galan.

Bydd lleoedd yn cael eu rhyddhau am y tro cyntaf am 10am ddydd Llun, 3 Hydref. Yna:

  • 12pm ddydd Llun, 10 Hydref
  • 5pm ddydd Llun, 17 Hydref

Bydd y lleoedd i gyd yn cael eu rhyddhau'n brydlon ar www.nosgalan.co.uk

Digwyddiadau i ddod

Dim canlyniadau yn bodloni eich meini prawf chwilio.

Submit An Event

Cysylltwch â ni

Carfan Achlysuron Rhondda Cynon Taf

Ebost: achlysuron@rctcbc.gov.uk

Ffôn: 01443 424123

Join us on Facebook
Join us on Twitter