Skip to main content

Hysbysiad o Etholiadau

Mae'r dudalen yma yn cynnwys gwybodaeth am yr etholiadau a'r is-etholiadau a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol agos.

Mae amserlenni statudol ar gyfer pob etholiad. Pan fydd yr amserlen yn caniatáu, byddwch chi'n gweld Hysbysiad o Etholiad / Hysbysiadau o Etholiadau a Datganiad/Datganiadau o Bersonau a Enwebwyd ar y dudalen yma.

Ewch i'r dudalen Etholiadau - hysbysiad o bleidlais. Yno, cewch chi fanylion ynglŷn â pha orsafoedd pleidleisio i'w defnyddio yn ystod yr etholiad/etholiadau.

Pryd mae'r etholiadau nesaf?

 Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardaal heddlu De Cymru - Hysbysiad o Etholiadau