Skip to main content

Canlyniadau Etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop 2014

Cynhaliwyd yr etholiad diwethaf ar gyfer Senedd Ewrop ar 22 Mai 2014. Yr ymgeiswyr a gafodd eu hethol ar gyfer rhanbarth Cymru yw:

Canlyniadau Etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop 2014
Canlyniadau Etholiadau ar gyfer Senedd Ewrop 2014
EnwCyfeiriadParti

Derek Vaughan

11 Marine Walk, Aberogwr, Bro Morgannwg, CF32 0PQ

Y Blaid Lafur

Nathan Lee Gil

29 Ponc y Fron, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7NY

Plaid Annibyniaeth y DU

Kay Swinburne

Rhea Court, Rhea Lane, Ledbury, HR8 2PT

Y Blaid Geidwadol

Jill Evans

72 Tyntyla Road, Llwyn-y-pia, Rhondda Cynon Taf, CF40 2SR

Plaid Cymru / The Party of Wales

Trowch i'r dudalen sy'n cynnwys y canlyniadau llawn mewn perthynas ag Etholiad ar gyfer Senedd Ewrop am wybodaeth ynglŷn â nifer y pleidleisiau a'r ymgeiswyr na chawson nhw eu hethol.