Skip to main content

Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref – Ward Llanilltud Faerdref 22/06/2023

 Ymgeisydd Plaid Pleidleisiau Canlyniad
BEVAN Scott Thomas  Plaid Cymru - The Party of Wales 83  

JAMES Brian

 Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 619  Etholwyd

TREWARTHA Ben

 Welsh Labour / Llafur Cymru 263