Skip to main content

Cyfarfodydd a Phenderfyniadau'r Cabinet

Mae'r Cyfansoddiad yn mynnu bod y Cabinet yn cwrdd o leiaf 12 gwaith y flwyddyn. Caiff cyfarfodydd y Cabinet eu hysbysebu ymlaen llaw ar y wefan yma.

Caiff cyfarfodydd y Cabinet eu cynnal yn gyhoeddus yn unol â pholisïau Llywodraeth Agored y Cyngor. Mae croeso i unrhyw un ddod. O dan Gynllun Dirprwyo'r Arweinydd, mae gan nifer o Bwyllgorau'r Cabinet gyfansoddiad, ac maen nhw'n cwrdd yn ôl yr angen.

Pwyllgorau'r Cabinet

Mae modd cael gwybod am gyfarfodydd sydd wedi'i gynnal, cyfarfodydd sydd i ddod y Cabinet a'i bwyllgorau drwy fwrw golwg ar bob un o'r canlynol:

O dan Gyfansoddiad y Cyngor, caiff rhai penderfyniadau eu dirprwyo i Brif Swyddogion er mwyn ymgynghori arnyn nhw gydag Aelod perthnasol o'r Cabinet.

Mae modd ichi weld manylion ynglŷn â'r rhain ar ein tudalennau Penderfyniadau Dirprwyedig.