Skip to main content

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

D Owen- Jones

J.Harries

S Evans  (Vice Chair)

L. De-Vet

A.Roberts

G.Stacey

G Jones

S Powderhill

R.Yeo(Chair)

J Davies

J Williams

E Griffiths

P Howe

W Jones

Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.
Cyfarfodydd blaenorol

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles 16-03-2021
Virtual Meeting

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles 08-Feb-2021
Virtual Meeting

Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles 12/01/2021
Virtual Meeting

PWYLLGOR CRAFFU - IECHYD A LLES 08-Dec-2020
Virtual Meeting

Health and Wellbeing Scrutiny Committee 14-Sep-2020
Virtual Meeting

Pwyllgor Craffu- Iechyd a Lles 30-Mawrth 2020 GANSLO
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu- Iechyd a Lles 24-Chwefror-2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu- Iechyd a Lles 28-Ionawr-2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Health and Wellbeing Scrutiny Committee 07-Jan-2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu- Iechyd a Lles 10-Rhagfyr-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

I wneud cais i siarad am eitem o fusnes sy ' n cael ei ystyried, cysylltwch â 01443 424045.