Skip to main content

Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

S.Bradwick (Chair)

A Fox

E.George

G.Holmes

D.Owen-Jones

S.Pickering

G.Stacey

W.Treeby

T.Williams ( Vice Chair)

A Chapman

D Grehan

M Weaver

W Owen

Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.
Cyfarfodydd blaenorol

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 18-Mar-2021
Virtual Meeting

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 11-Feb-2021
Virtual Meeting

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 14-Jan-2021
Virtual Meeting

Public Service Delivery, Communities and Prosperity Scrutiny Committee 12-Nov-2020
Parc Abercynon, Abercynon, CF45 4UY

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 23 Medi 2020
Virtual Meeting

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 26-Mawrth-2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 27-Chwefror 2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 16-Ionawr-2020
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 12-Rhagfyr-2019 WEDI GANSLO
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Pwyllgor Craffu-Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant 14-Tachwedd-2019
Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

I wneud cais i siarad am eitem o fusnes sy ' n cael ei ystyried, cysylltwch â 01443 424045.