Skip to main content

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

L.M.Adams (Chair)

H.Boggis

J.Bonetto

J.Brencher

G.Caple

W Lewis  (Vice Chair)

G Hughes

M. Griffiths

M.Forey

P Jarman

E Stephens

A Cox

L Walker

W Jones

Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.

I wneud cais i siarad am eitem o fusnes sy ' n cael ei ystyried, cysylltwch â 01443 424045.