Skip to main content

Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

S.Bradwick

G.Caple

A Fox

S.Evans

T Williams

G. Thomas (Vice Chair)

G Boggis

R.Yeo

J Edwards

J Cullwick

J Williams

S Rees- Owen

M Powell (Chair)

J James

Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.

I wneud cais i siarad am eitem o fusnes sy ' n cael ei ystyried, cysylltwch â 01443 424045.