Skip to main content

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

J.Brencher

A.Calvert

J Edwards (Vice Chair)

M. Griffiths

D Owen Jones

S Morgans

S.Powell

G.Stacey

L De Vet

S Rees- Owen (Chair)

H Fychan

Sera Evans

M Powell

L Walker

Cyfarfodydd ar y gweill
Dydyn ni ddim yn paratoi dogfennau Cymraeg ar gyfer y cyfarfodydd yma. Mae rhai agendâu Cymraeg ar gael, ond bydd eisiau ichi droi i’r fersiwn Saesneg i’w gweld nhw.

I wneud cais i siarad am eitem o fusnes sy ' n cael ei ystyried, cysylltwch â 01443 424045.