Skip to main content

Prosiect Cadw'n Iach yn y Gwaith

Mae prosiect Cadw'n Iach yn y Gwaith wedi'i arwain gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ac wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a'i fwriad yw darparu cymorth i fusnesau bach a'u gweithwyr.

Mae'r cymorth ar gael am ddim ac yn canolbwyntio ar ystod o wasanaethau i wella Iechyd a Lles gweithwyr a helpu busnesau i weithio gyda gweithwyr ag anableddau/cyflyrau iechyd sy'n cyfyngu ar allu i weithio.

Mae'r gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig yn cynnwys; hyfforddi, cwnsela, ffisiotherapi, cyngor therapi galwedigaethol, gwiriadau iechyd, cymorth arbenigol i fusnesau a phobl.

Ar gyfer rhagor o wybodaeth ynghylch Cyllid Ewropeaidd, ewch i: https://llyw.cymru/cronfeydd-yr-ue                                                  

Staying Well at Work

Tudalennau Perthnasol