Skip to main content

Bwrdd Diogelu Cwm Taf

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf (BDCT) yn bartneriaeth amlasiantaeth sy'n gyfrifol am ddiogelu plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mae BDCT yn monitro pa mor dda mae asiantaethau a phartneriaethau eraill yn gwneud eu gwaith o ran diogelu plant, pobl ifainc ac oedolion sydd mewn perygl ac yn sicrhau bod diogelu wedi'i wreiddio yn yr holl arferion gweithio.

cliciwch yma  i weld gwefan y Bwrdd Diogelu.